Thursday, February 17, 2011

Tazama jinsi gani Hollywood inavyoweza kumbadilisha mzungu kuwa mswahili na mswahili kuwa mzungu!!